Gesprekje bij de thee

Hoi,
Fijn dat je kijkt.
Toen ik mijn peetoom Jan in zijn laatste weken sprak wilde hij weten waar ik mee bezig was.
Ik zei hem dat als ik voorheen wist wat ik nu weet, ik heel ander beslissingen had kunnen nemen of ten minste meer informatie tot mijn beschikking had gehad… tja, dat heet ervaringen op doen… ook belangrijk ūüėȬ†
Ik ben van mening dat heel veel mensen vaak zelf het wiel weer moeten uitvinden, terwijl het zo fijn zou zijn dat de basis je al met je opvoeding mee zou worden gegeven, eventueel dan maar op school. Ik las als kind heel veel verhalen, mythen en sagen uit de lang vervlogen tijden…, het had me zo goed geleken dat de ondervonden mensenkennis en de daarbij doorleefde gevoelens ook door werden gegeven in de tijd waarin ik leefde als opgroeiend kind.
Oke, ieder loopt zijn of haar eigen paadje om ervaringen op te doen, maar wat gedegen mensen kennis had het inzicht en de daarna genomen beslissingen wel kunnen bijsturen en versnellen denk ik zo.

Dus op de vraag van mijn ome Jan, nu ik flink wat inzicht en mensenkennis heb verzameld lijkt het me goed dit uit te delen aan degenen die dat kunnen gebruiken in hun leven om zich de ruimte te gunnen om zichzelf te mogen ontwikkelen.

praten & luisteren

Theegasten

Mijn theegasten zijn vrouwen die ontdekken dat zij leven of samen geleefd hebben met een persoon die bovengemiddeld narcistische gedrag vertoont en om hun eigen reden graag een luisterend oor kunnen gebruiken.
 (bovengemiddeld narcisme: mensen met een zwaar onbalans in narcisme versus empathie).

                    emoties

                                     bevestiging

                                                     Gevoelens

Waarom?

Misschien heb je in jouw omgeving niemand waar je mee kunt praten over dit onderwerp of ben je bang veroordeeld te worden en wil je toch gewoon eens horen dat je echt niet gek bent … of waarom luistert er niemand echt naar mij!

Je bent slachtoffer, dat klopt maar je bent ook een overlever ander lees je dit niet. 
Vind je het fijn om zonder uitleg te vertellen wat je kwijt wilt, zonder oordeel en wel eens een bevestiging te mogen ontvangen, kom gerust een keer langs en kijk of het kopje thee met een gesprekje goed voor je voelt.

Overlever

Hoe & wat?

Je bent van harte welkom!
Stuur me een mailtje met de dag en tijdstip dat jou het beste uitkomt en je ontvangt daarna van mij een passende bevestiging.
Ik vraag een kleine vergoeding van jou, 25 euro contant voor een uur max. anderhalf uur.
Het adres vind je op de home-pagina van deze website , mocht je de voorkeur geven aan een telefonisch gesprek dan kan dat ook (hiervoor betaal je de vergoeding vooruit).

Note; Alle uitgewisselde informatie tijdens de gesprekken geschiedt op basis van vertrouwen en integriteit en wordt nooit zonder goedkeuring van beide partijen met derden gedeeld.
Lianda van Velzen deelt en spreekt enkel uit levenservaring en neemt zodoende geen enkele verantwoordelijkheid voor de daden van haar ’theegast’ na een gesprek, die verantwoordelijkheid ligt geheel bij deze persoon zelf.

     Eenheidsgedachte

Overdenking:
Naar mijn ervaring en zienswijze staat alles in het leven in verband en be√Įnvloed elkaar als zodanig.

Ik ervaar dat het lichaam en de geest/ziel met elkaar een samenwerking aan zijn gegaan om in dit leven op aarde ervaringen op te kunnen doen, ze kunnen niet zonder elkaar. Die samenwerking gecombineerd met¬†het voelen, denken, de interacties met anderen en de omgeving cre√ęert een op z’n zachtst gezegd interessante uitdaging en ontwikkeling.

Tweespalt daarin tegen veroorzaakt machtsverhoudingen.
Het een profileert zich als beter dan het ander, met strijd of apathie als gevolg.
Het ontbreekt dan aan ruimte voor het individu om zelfdenkend/zelfvoelend te mogen en kunnen ontwikkelen.

In onze huidige maatschappij o.a. in het onderwijs en zorg wordt deze manier stilzwijgend geaccepteerd en zelfs gepromoot (o.a. het in vakjes-denken, opgelegde normbepalingen, het lichaam in medische specialisaties opgedeeld, het ontkennen van het verband in interacties tussen lichaam, psyche en omgeving). 
Dit stagneert, beperkt en werkt destructief omdat de samenhang, het verband bewust wordt vermeden.
De ruimte voor het individu als geheel in ontwikkeling is niet meer.   

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich de ruimte/de ontwikkeling gunnen om zelf te mogen voelen (ook intu√Įtie) en te bedenken wat bij hen past. Daarbij ook ruimte houdend met het verband en de ander.¬†

Tja, dat vergt wel wederzijdse communicatie, compassie en empathie in een gezonde balans. 

Ervaringsdeskundige

(bovengemiddeld narcisme= mensen met een zwaar onbalans in narcisme versus empathie).

In mijn leven heb ik ervaren wat het gedrag van mensen met een onbalans in narcisme  (de light- tot de heavy variant) voor impact in mijn leven heeft gehad en nog steeds heeft. 
Door levenservaringen in  het vroegere gezin, de familie, de ex-partner, het sociale leven en diverse werk-omgevingen sta ik uiteindelijk als overlever in het leven.  

En zo heb me door de jaren heen (en nog steeds) kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige en overlever in relaties tot mensen met bovengemiddeld tot zwaar narcisme. 
Dat gaat natuurlijk niet zonder moeite maar het lukt me telkens weer om mezelf als een waardevol mens & mooie ziel te blijven zien en lief te hebben.

D√°t is voor mij de essentie van dit bestaan,¬†om met deze kracht & liefde, in balans met mijzelf aan andere mensen te mogen geven wat zij op hun moment nodig hebben; een lach, een luisterend oor, een fijn gesprek, een advies of je de mogelijkheid te bieden om te ‘dansen’ met jouw gevoel.

Wil je meer weten of langs komen; je bent van harte welkom voor een gesprek of een ‘dans’ sessie¬†

Zie je graag!

Groetjes,
Lianda