Individuele coaching met gebruik van dans/beweging

 Soms is het uit spreken van wat je voelt of denkt helemaal niet zo gemakkelijk of het kan ook zo zijn dat je het liever geen woorden geeft, dat mag ook! 
Maar wat zou het voor jou dan kunnen betekenen als je beweegt / danst met wat je voelt of denkt? 
Heel bijzonder om dit zelf te gaan ontdekken!

Bewegen/dansen, het gaat helemaal niet om de pasjes of hoe het eruit ziet.  
Je beweegt gewoon zoals dat bij jou in het moment past: rekken, strekken, schudden, grote bewegingen, kleine- of helemaal geen bewegingen, prima! 

    Gevoelens

beweging

Voor mij is bewegen of noem het dans, als uiting heel belangrijk; het lucht op, het geeft duidelijkheid en het maakt me blij! 

Soms kan ik bijvoorbeeld niet precies aangeven wat er is. In mijn hoofd/ratio denk ik het prima voor elkaar te hebben, maar toch voelt het niet fijn in mijn gevoel & lichaam. 

Dat uit zich de ene keer in niet goed kunnen slapen of een misselijk gevoel, hoofdpijn maar ook wel in  boos of verdrietig zijn. 

Tijdens het ‘dansen met mijzelf’ ontdek ik dat mijn lichaam & gevoel in samenwerking met mijn verstand/ratio reageert. 
En dát is wat de verwondering geeft en ik tot een ontdekking kom waar ik weer mee verder kan.

denken & voelen

Geen enkele ‘dans’ of de uitwerking daarvan is ooit dezelfde, dat maakt jou ook zo uniek, je blijft je verwonderen over jezelf en je groeit! 

 

     verwondering


Voor wie?

Voor iedereen die graag door middel van coaching (gesprek) met beweging/dans, zichzelf beter wil leren begrijpen/ontdekken.. 
Ik werk met mensen vanaf 18 jaar en ouder.
Graag hoor ik vooraf van jou of ik rekening kan houden met eventuele lichamelijke- of psychische aandachtspunten.

Mogelijkheden & tarieven

De eerste kennismaking sessie duurt een uur, de kosten zijn €50,-

Een losse sessie van anderhalf uur is €75,-Spreek je voor drie sessies af, dan zijn de kosten €180,- (vooraf te voldoen).

Neem sokken met noppen mee als je liever niet op blote voeten danst en draag makkelijk zittende kleding waar je goed in kunt bewegen.

Leuk om samen aan de slag te gaan! 

                     muziek

           Dansen

Werkwijze

Coaching met gebruik van dans/beweging
Iedere coaching sessie is altijd anders,  om je een indruk te geven van wat je ongeveer kunt verwachten heb ik een globaal verloop van een sessie voor je beschreven. 

*Je wordt ontvangen met thee/koffie of een glaasje water.
*Vooraf hebben we samen eerst een gesprekje (iedere keer een andere inhoud 😉
*Je trekt je sokken aan of gaat lekker op je blote voeten. 
We starten samen met een fysieke opwarming in de ruimte, passend bij jouw lichamelijke mogelijkheden.

*Vanuit jouw coachingsvraag (=wat jij aan hebt gegeven nodig te hebben)  gaan we verder met beweging/dans, waarbij je zelf altijd aan kunt geven wat je op de vloer hebt ontdekt: 

*Bijvoorbeeld dat het goed voelde om vrij te bewegen of dat je een onbestemd gevoel dat ergens sluimerde kunt plaatsen in je lichaam. 

Daarbij begeleid en luister ik zo goed mogelijk naar jou, ondersteunt met muziek, bewegings-opdrachten en andere bij jou passende mogelijkheden. 

ontdekking

*Bijvoorbeeld: voelde het vrij dansen goed, dan praten we kort daarover en  beweeg jij verder met een opdracht die past bij ons gesprekje en jouw beleving. 

Bijvoorbeeld: De ontdekking dat het onbestemde gevoel  gevoeld wordt in je buik, samen gaan we na wat jouw volgende stap wordt hierin.   

*Aan het einde van de sessie heb je de mogelijkheid om aan te geven wat je wilt meenemen uit je ervaring: dit kan een gevoel zijn, een woord dat bij je opkomt, een opdracht die je jezelf geeft of juist iets waar je zin in hebt om te doen! 

*Als afsluiting praten we samen over jouw en mijn beleving van de sessie en kun je als je wilt nog even je voeten reinigen voordat je weer gaat. 

welkom!

praten & luisteren

Dans-coaching is een speelse 
combinatie van dans & coaching en 
is een eigentijdse en waardevolle manier van begeleiden"

Jaap van Manen,
oprichter danscoaching

                    emoties

bevestiging

acceptatie

Beweeg met de muziek zoals jij dat voelt 
en ontdek wat dit doet met
 je denken, jouw gevoelens,

& je lichaam.

copyright Lianda van Velzen