Individuele coaching met gebruik van dans/beweging

Waarom zou je überhaupt tijdens een coaching sessie gaan bewegen of oei, zelfs dansen… ? 
Het is al een superstap om uit te spreken wat je voelt en bezig houdt. 
Maar wat zou het voor jou kunnen betekenen als je beweegt / danst met wat je voelt of denkt? 
Interessant en bijzonder om dat zelf te ontdekken!

Bewegen/dansen, het gaat helemaal niet om de pasjes of hoe het eruit ziet.  
Je beweegt gewoon zoals dat bij jou in het moment past: rekken, strekken, schudden, grote bewegingen, kleine- of helemaal geen bewegingen, prima! 

    Gevoelens

beweging

Voor mij is bewegen of noem het dans, als uiting heel belangrijk; het lucht op, het geeft duidelijkheid en het maakt me blij! 

Soms kan ik bijvoorbeeld niet precies aangeven wat er is. In mijn hoofd/ratio denk ik het prima voor elkaar te hebben, maar toch voelt het niet fijn in mijn gevoel & lichaam. 

Dat uit zich de ene keer in niet goed kunnen slapen of een misselijk gevoel, hoofdpijn maar ook wel in  boos of verdrietig zijn. 

Tijdens het ‘dansen met mijzelf’ ontdek ik dat mijn lichaam & gevoel in samenwerking met mijn verstand/ratio reageert. 
En dát is wat de verwondering geeft en ik tot een ontdekking kom waar ik weer mee verder kan.

denken & voelen

Geen enkele ‘dans’ of de uitwerking daarvan is ooit dezelfde, dat maakt jou ook zo uniek, je blijft je verwonderen over jezelf en je groeit! 

 

     verwondering


Voor wie?

Voor iedereen die graag door middel van coaching (gesprek) met beweging/dans, zichzelf beter wil leren begrijpen/ontdekken.. 
Ik werk met mensen vanaf 18 jaar en ouder.
Graag hoor ik vooraf van jou of ik rekening kan houden met eventuele lichamelijke- of psychische aandachtspunten.

Mogelijkheden & tarieven

De sessie duurt anderhalf uur, de kosten zijn €75,- per keer.

Spreek je voor drie sessies af, dan zijn de kosten €180,- (vooraf te voldoen).

Neem sokken met noppen mee als je liever niet op blote voeten danst en draag makkelijk zittende kleding waar je goed in kunt bewegen.

Leuk om samen aan de slag te gaan! 

Beweeg met de muziek zoals jij dat voelt 
en ontdek wat dit doet met
 je denken, jouw gevoelens,

& je lichaam.

       eenheidsgedachte 

Naar mijn ervaring en zienswijze staat alles in het leven in verband en beïnvloed elkaar als zodanig.
Ik ervaar dat het lichaam en de geest/ziel met elkaar een samenwerking aan zijn gegaan om in dit leven op aarde ervaringen op te kunnen doen, ze kunnen niet zonder elkaar. Die samenwerking gecombineerd met het voelen, denken, de interacties met anderen en de omgeving creëert een op z’n zachtst gezegd interessante uitdaging en ontwikkeling.

Tweespalt daarin tegen veroorzaakt machtsverhoudingen.
Het een profileert zich als beter dan het ander, met strijd of apathie als gevolg.
Het ontbreekt dan aan ruimte voor het individu om zelfdenkend/zelfvoelend te mogen en kunnen ontwikkelen.

In onze huidige maatschappij o.a. in het onderwijs en zorg wordt deze manier stilzwijgend geaccepteerd en zelfs gepromoot (o.a. het in vakjes-denken, opgelegde normbepalingen, het lichaam in medische specialisaties opgedeeld, het ontkennen van het verband in interacties tussen lichaam, psyche en omgeving).
Dit stagneert, beperkt en werkt destructief omdat de samenhang, het verband bewust wordt vermeden.
De ruimte voor het individu als geheel in ontwikkeling is niet meer.   

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich de ruimte/de ontwikkeling gunnen om zelf te mogen voelen (ook intuïtie) en te bedenken wat bij hen past. Daarbij ook ruimte houdend met het verband en de ander. 

Tja, dat vergt wel wederzijdse communicatie, compassie en empathie in een gezonde balans. 

                     muziek

           Dansen

Werkwijze

Coaching met gebruik van dans/beweging
Iedere coaching sessie is altijd anders,  om je een indruk te geven van wat je ongeveer kunt verwachten heb ik een globaal verloop van een sessie voor je beschreven. 

*Je wordt ontvangen met thee/koffie of een glaasje water.
*Je trekt je sokken aan of gaat lekker op je blote voeten. 
We starten samen met een fysieke opwarming in de ruimte, passend bij jouw lichamelijke mogelijkheden.

*Vanuit jouw coachingsvraag (=wat jij aan hebt gegeven nodig te hebben)  gaan we verder met beweging/dans, waarbij je zelf aan kunt geven wat je op de vloer hebt ontdekt: 

*Bijvoorbeeld dat het goed voelde om vrij te bewegen of dat je een onbestemd gevoel dat ergens sluimerde kunt plaatsen in je lichaam. 

Daarbij begeleid en luister ik zo goed mogelijk naar jou, ondersteunt met muziek, bewegings-opdrachten en andere bij jou passende mogelijkheden. 

ontdekking

*Bijvoorbeeld: voelde het vrij dansen goed, dan praten we kort daarover en  beweeg jij verder met een opdracht die past bij ons gesprekje en jouw beleving. 

Bijvoorbeeld: De ontdekking dat het onbestemde gevoel  gevoeld wordt in je buik, samen gaan we na wat jouw volgende stap wordt hierin.   

*Aan het einde van de sessie heb je de mogelijkheid om aan te geven wat je wilt meenemen uit je ervaring: dit kan een gevoel zijn, een woord dat bij je opkomt, een opdracht die je jezelf geeft of juist iets waar je zin in hebt om te doen! 

*Als afsluiting praten we samen over jouw en mijn beleving van de sessie en kun je als je wilt nog even je voeten reinigen voordat je weer gaat. 

welkom!

praten & luisteren

Dans-coaching is een speelse 
combinatie van dans & coaching en 
is een eigentijdse en waardevolle manier van begeleiden"

Jaap van Manen,
oprichter danscoaching

                    emoties

bevestiging

acceptatie

ervaringscoach bij herstel van narcistisch misbruik

Coaching d.m.v. gesprek en/of dans

voor overlevers/slachtoffers 
van mensen met bovengemiddeld narcisme.

(bovengemiddeld narcisme: mensen met een zwaar onbalans in narcisme versus empathie).

In mijn leven heb ik ervaren wat het gedrag van mensen met een onbalans in narcisme  (de light- tot de heavy variant) voor impact in mijn leven heeft gehad en nog steeds heeft.
Door levenservaringen in  het vroegere gezin, de familie, de ex-partner, het sociale leven en diverse werk-omgevingen sta ik uiteindelijk als overlever in het leven.  

En zo heb me door de jaren heen (en nog steeds) kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige en overlever in relaties tot mensen met bovengemiddeld tot zwaar narcisme. 
Dat gaat natuurlijk niet zonder moeite maar het lukt me telkens weer om mezelf als een waardevol mens & mooie ziel te blijven zien en lief te hebben.

Dát is voor mij de essentie van dit bestaan, om met deze kracht & liefde, in balans met mijzelf aan andere mensen te mogen geven wat zij op hun moment nodig hebben; een lach, een luisterend oor, een fijn gesprek, een advies of je de mogelijkheid te bieden om te ‘dansen’ met jouw gevoel.

Wil je meer weten of langs komen; je bent van harte welkom voor een gesprek, een ‘dans’ sessie of een vrijblijvende gratis kennismaking.

Zie je graag!

Groetjes,
Lianda

copyright Lianda van Velzen